Escola CEM Kamanar a Senegal - Foundawtion
CVC ha col·laborat en el projecte de la ONG Foundawtion. (+)


CEM Kamanar - Senegal.

Tots els videos i imatges son propietat de foundawtion©


Projecte cidade Aguaduna
CVC col·labora amb Naurigas, SGAoffice i SIEMENS en el projecte de la ciutat intel·ligent i sostenible de Aguaduna, Entre Ríos - Bahía - Brasil


Cidade Aguaduna

Tots els videos i imatges son propietat de aguaduna© 


Ascensor inclinat al barri del carmel
CVC col·labora amb AAUP en el projecte del funicular del Carmel (+)


Funicular del Carmel

Inauguració del funicular. Video propietat de BCN.cat


Access i pèrgoles d'estiu al Lycée Français, Barcelona
CVC col·labora amb COMA architecture en el projecte de l'access i pèrgoles d'estiu al Lycée Français (+)


Lycée Français, Barcelona

Access i pèrgoles d'estiu al Lycée Français.
Video propietat de COMAarchitecture©

© Copyright 2020 CVC - All Rights Reserved

Created with Mobirise website software